חיפוש

תרומת זרע לפי ההלכה

FollowFollow on Facebook

התעברות וכניסה להיריון באמצעות תרומת זרע הופכת עם השנים לנפוצה יותר ויותר בכל רחבי העולם, כמו גם בישראל. עם זאת, נשים המבקשות להרות בדרך זו נאלצות להתמודד עם דילמה לא פשוטה, שמקורה בסוגיה דתית למהדרין: האם תרומת זרע לפי ההלכה אפשרית ומותרת לאישה יהודייה?

מהי תרומת זרע?

זוהי למעשה מנת זרע אשר מסופקת על ידי אדם מסוים לבנק הזרע, שם היא נשמרת בתנאים מיוחדים (גם לשנים רבות). בעזרת מנת הזרע הזו, יכולה אישה להרות גם ללא קיום יחסי מין מלאים 'בדרך הטבע'.
בהתאם להנחיות משרד הבריאות, תורמי זרע בישראל אינם נחשפים ונותרים אנונימיים לחלוטין – בין היתר במטרה לעודד יותר ויותר גברים לתרום זרע לבנקי הזרע הפועלים בארץ, עקב מחסור קבוע בתרומות זרע.

תרומה אנונימית אסורה על פי ההלכה

המציאות הנתונה כיום מציבה קושי רב מבחינה הלכתית. בכל הנוגע לעניין תרומת זרע לפי ההלכה היהודית הפוסקת במפורש כי מדובר בעניין אסור: תרומה מתורם יהודי אנונימי אינה מותרת ונחשבת לאיסור חמור.

לאיסור הזה כמה סיבות מרכזיות:

  • החשש כי ילד שאינו יודע את זהות אביו יתחתן עם קרובו (אח או אחות למחצה)
  • פסיקתם של כמה וכמה חכמי הלכה, כי ילד שנולד לאישה נשואה מאדם שאינו בעלה, ייחשב ממזר – אף שמדובר במקרה מיוחד
  • הסיכוי שהילד יוגדר 'שתוקי' – הגדרה בהלכה המתייחסת לילד שאינו יודע מיהו אביו, שטומנת בחובה השלכות רבות בנוגע לילד
  • האפשרות כי הילד יגודל במשפחה של כהנים, אף שאביו אינו כהן
  • החשש מהשפעות פסיכולוגיות על הילד, משום שהוא אינו יודע מיהו אביו.

תרומת זרע הלכה למעשה: הפתרונות

הסוגיה הנוגעת לקבלת תרומת הזרע לפי ההלכה נחשבת לנושא בעל משמעות רבה מאוד, אשר רבים וטובים עסקו בו לאורך ההיסטוריה. החדשות הטובות הן, שישנן שתי דרכים אפקטיביות לפתרון הבעיה ולהסרת הקושי ההלכתי שנוצר.

הדרך הראשונה, אשר הפכה באחרונה למציאות בישראל, היא מציאת גורם חיצוני נטול פניות ואחראי, אשר ידע וייחשף לפרטי התורמים. אותו גורם יוכל לוודא כי מדובר בתורם יהודי 'כשר', ואף לשמש במידת הצורך עד מהימן ובר סמכות כאשר תידרש בדיקה בנוגע למעמדו ולייחוסו של הילד שנולד באמצעות תרומת זרע. כך, למעשה, מובטח כי פרטי התורם היהודי אינם נותרים אנונימיים לחלוטין – מה שימנע את רוב המקרים הבעייתיים שפורטו קודם לכן (או לפחות את רובם המכריע).

הדרך השנייה להתגבר על המכשול ההלכתי, היא על ידי קבלת תרומת הזרע מתורם זר. תרומה שכזו יכולה להגיע ממדינות שאינן מטילות חיסיון על פרטי התורם, מה שיפתור את בעיית האנונימיות. למעשה, מדובר באפשרות שהופכת מעשית במיוחד, שכן ענייני ההלכה אינם חלים כלל על אדם שאינו יהודי ('נוכרי' או 'גר').
יש לציין כי גם בתרומה מתורם זר, ייחשב הילד כיהודי 'כשר' לכל דבר ועניין, משום שאימו יהודייה. עוד נציין כי כיום ניתן להזמין בקלות תרומה מתורם זר: בנק הזרע של הרצליה מדיקל סנטר מקיים קשר רציף והדוק עם כמה מבנקי הזרע הגדולים בעולם, מהם ניתן להזמין תרומת זרע באופן ישיר, מתורם איכותי, על פי העדפותיה של האישה.

האם ילד שנולד מתרומת זרע יכול להתחתן?

לאחר שהצגנו את הדרכים להתגבר על הבעיה ההלכתית, יש לדון בסוגיה נוספת, שנחשבת לאחת הסוגיות המשמעותיות ביותר הנוגעות לענייני תרומת זרע הלכה למעשה: האם ילד שנולד כתוצאה מהפריה באמצעות תרומה של זרע יכול להתחתן? הרי אם הוא יוגדר ממזר או שתוקי, הוא ייחשב פסול חיתון.

גם כאן ניתן לספק תשובה מרגיעה: הודות לפתרונות שהצגנו קודם לכן, ניתן להרות מתרומת זרע מבלי שהילד ייחשב פסול חיתון. עצם השימוש בתרומת זרע מתורם זר, כמו גם הסרת החשש מאנונימיות מוחלטת, 'מכשירות' את הילד מבעוד מועד.
ילד שנולד מתרומת זרע ומבקש להתחתן, יציג את נסיבות הולדתו בפני הגורמים המוסמכים לכך. אם אביו הוא תורם זר ולא אנונימי, ואימו יהודייה, הרי שהוא רשאי להתחתן ללא בעיות; אם תרומת הזרע בוצעה בישראל, ייגשו אנשי הרבנות אל מנהל בנק הזרע, אשר יספק להם את כל ההוכחות בדבר 'כשרותו' של האב ושל הילד.

כך אפשרית כיום תרומת זרע לפי ההלכה כמעט בכל מצב.

נגישות